Adventsquiz - Klart språk

Bli med på adventsquiz :)

Delta i vår quiz som varer fra 1. - 16. desember. Nytt spørsmål hver dag fram til 16. desember. Last ned skjemaet hvor du markerer svarene her.

Dette skjemaet sender du til ang@lunner.kommune.no innen 18. desember.

Det trekkes ut en vinner blant de som har alt riktig.

Lykke til!


1. desember

Hvilken julesang er dette?

Med henrykkelse og begjærlighet inntas velsmakende og sødmefylt proviant i driftsbygningen på en landeiendom. På nærliggende, omkringliggende arealer begjæres det imidlertid også befatning med den angjeldende proviant, som besiktiges og omringes dansende.

A:        Julekveldsvisa

B:        På låven sitter nissen med sin julegrøt

C:        Musevisa
 

2. desember

Hvilken av disse setningene er korrekt?

A:        Vær dag er en fest.

B:        Hver dag er en fest.

C:        Hverdag er en fest.
 

5. desember

Hvilken av disse setningene er skrevet korrekt?

A:        Du kan ringe meg på telefon 900 10 800.

B:        Du kan ringe meg på telefon 224 91 001.

C:        Du kan ringe meg på telefon 04 005.
 

6. desember

Hvilken av disse setningene er skrevet korrekt?

A:         Det pågår en debatt i forhold til denne saken.

B:         Det pågår en debatt om denne saken.

C:         Det pågår en debatt på denne saken.


7. desember

Hvilken av disse setningene er korrekt?

A:         Den nye barnehagen på Harestua heter Harestua Arena barnehage

B:         Den nye barnehagen på Harestua heter Harestua Arena Barnehage

C:         Den nye barnehagen på Harestua heter Harestua arena barnehage
 

8. desember

Når du daterer et brev, hvordan skal du skrive det?

A:        1. desember 2016

B:        01.12.2016

C:        2016.12.01


9. desember

«Lønnlig iblant oss de går» – hva betyr lønnlig?

A:     skjult, hemmelig

B:     forsiktig

C:     stille, taust


12. desember

Hvor kommer uttrykket «ramaskrik» fra?

A:     På vei til Betlehem passerte Josef og Maria Rama, og der skrek Maria av smerte.

B:     Da Herodes lot drepe alle guttebarn i Betlehem og omegn, hørtes skrik og gråt i Rama.

C:     Alle innbyggerne i Rama skrek og jublet av glede da de fikk høre nyheten om Jesu fødsel.


13. desember

Hvilken julesang er dette?

Når den mørkeste andelen av døgnet overskrider lengden på den lyseste, samt at temperaturen faller til en verdi lavere enn null, har et ikke navngitt kvinnelig medlem av en enhet bestående av skadedyr dialog med sitt avkom, der det fremkommer at samtlige vil få anledning til feiring av 24.12. så fremt de besørger å unngå berøring med innretning til fanging av nevnte skadedyr beordret utplassert ved bopel dato 23.11.2015.

A:         Julekveldsvisa

B:         På låven sitter nissen med sin julegrøt

C:         Musevisa


14. desember

Hva betyr: Han er snill i forhold til julenissen?

A:           at han er snill mot julenissen

B:           at han er snillere enn julenissen

C:           at han har vært snill i år


15. desember

Hvilket alternativ er riktig?

A:           Familie, Barn og Integrering

B:           Eiendom og infrastruktur

C:           Areal og Samfunn


16. desember

Hvor mange feil har sneket seg inn i juleevangeliets første setning?

Det skjedde i de dager at det gikk ut befalning fra keiser Augustus på at hele verden skulle innskrives i Manntall.

A:           1

B:           2

C:           3