Marianne Heske på Hadeland Glassverk

Kunstprosjektet for det nye helse- og omsorgssenteret

Kunst på det nye helse- og omsorgssenteret

Neste uke begynner montering av kunst i det nye helse- og omsorgssentert. Arbeidet med utsmykning startet allerede i forprosjektet, og har siden høsten 2019 hatt et stort fokus i byggeprosjektet. Kunstplanen for senteret ble vedtatt av politisk styringsgruppe i oktober i fjor. Kunsten vil bli montert fra og med uke 38 og frem til innflytting den 28.oktober.

Les mer..
Byggeplass for Lunner helse- og omsorgssenter 24.mars 2020

Aktivitet på byggeplassen

Statusoppdatering nytt helse- og omsorgssenter

Det er mye aktivitet på byggeplassen for nye Lunner helse- og omsorgssenteret på Harestua. Det er satt inn tiltak for smittevern på byggeplassen og det  gjøres fortløpende vurderinger rundt både smittevern og fremdrift på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. Totaltentrepenør Consto Eide AS tilstreber å følge fremdiftsplanen.

Les mer..
Byggeplassen Lunner helse- og omsorgssenter

Fremdrift for nytt helse- og omsorgssenter på Harestua

Totalentrepenør Consto AS er i full gang på byggeplassen

Les mer..