Betalingssatser private barnehager


 

De fleste private barnehagene følger de kommunale satsene, men dette varierer noe. Ta kontakt med den enkelte barnehage for nærmere informasjon

Søskenmoderasjon: det gis 30 % reduksjon for 2. barn og 50 % for 3. barnet. Barnet med lengst oppholdstid defineres som første barnet. Dersom søsken har samme oppholdstid defineres eldste barn som 1. barn.

Kostpris fastsettes av den enkelte barnehage.