Betalingssatser kommunale barnehager


Priser fra  1. januar 2021

Antall dager Sats Kostpenger
5 dager 3 230 345 (500 i Eventyrskogen og Harestua arena)
4 dager 2 907 275 (400  i Eventyrskogen og Harestua arena)
3 dager 2 584 206 (300 i Eventyrskogen og Harestua arena)


Søskenmoderasjon

Det gis 30 % reduksjon for 2. barn og 50 % fra og med 3. barn i søskenmoderasjon. Barnet med lengst oppholdstid defineres som første barnet. Dersom søsken har samme oppholdstid defineres eldste barn som første barn.

Betaling for kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass. Ved henting av barn etter stengetid påløper et gebyr på kr 300 pr. dag. Kjøp av ekstra dag i barnehage koster kr 200.