Barneverntjenesten

Barnevernstjenesten og koronatiltak

Barneverntjenesten er operativt og tilgjengelig på telefon, og telefonnummer til kontaktpersoner finner du på kommunens hjemmeside. Utenom kontortid er det Gjøvik interkommunale barnevernvakt som har akuttberedskap for Lunner kommune. De kan kontaktes på «Alarmtelefonen for barn og unge» med telefonnummer 116 111 eller direkte på 61 18 95 44. 

Vi skal gi barn, unge og familier nødvendig hjelp og støtte når forholdene hjemme er vanskelige.

De aller fleste barn har det best hjemme sammen med foreldrene sine, og barneverntjenesten vil så langt det er mulig gi hjelpen i hjemmet.

 


Hva kan vi gjøre?


 • Gi foreldreveiledning

 • Henvise til andre instanser

 • Finne og tilrettelegge tiltak

 • Delta i samarbeidsgrupper med andre faginstanser


Du som foreldre


 • Kjenner barnet ditt best og kan gi oss den mest verdifulle informasjonen

 • Kan ringe oss hvis du er bekymret for barna dine

 • Vil alltid barnas beste, men i perioder kan noen ha problemer med å ta se godt nok av barna sine. Dette kan skyldes fysisk eller psykisk sykdom, problemer med rus eller andre problemer.

 • Burde ta kontakt tidlig med oss, det gir best resultat!


Hvem kan si i fra til barneverntjenesten?

 • Barn/unge selv
 • Foreldre/foresatte
 • Barnehager og skoler
 • Helsestasjon
 • Politi
 • Andre som kjenner til at barn og unge trenger hjelp

Bekymringsmelding til barneverntjenesten
 
Omsorgen for barnet ligger til grunn for alt arbeidet barneverntjenesten gjør. Hensynet til barnets beste vil derfor alltid veie tungt. En av hovedoppgavene til barneverntjenesten er å beskytte barn mot omsorgssvikt, og vi har en plikt til å gripe inn dersom annen hjelp ikke nytter. Av og til er det derfor nødvendig med omsorgsovertakelse.

For samtale med saksbehandler bør det avtales tid.

 

Meldinger

Bekymringsmeldinger kan skje på følgende måte:

Skriftlig, muntlig, per telefon eller ved henvendelse.

Alle meldinger blir vurdert innen ei uke og hvis det er grunn til det blir de undersøkt nærmere for så å bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpetiltak. Nærmere undersøkelse skal gjennomføres innen 3 måneder. Dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak, skal dette gjøres innen 6 uker etter undersøkelsen er avsluttet.

Ønsker du / dere å bli støttekontakt / besøkshjem / fosterhjem?

Barneverntjenesten i Lunner kommune søker etter voksne, ansvarsbevisste mennesker, enslige, familier, par og "besteforeldre" som kunne tenke seg å være besøks- / avlastningshjem.

Dere vi søker etter er vanlige mennesker med et stabilt liv og som har interesser på fritiden som barn / ungdom kan være med på. Du/dere har overskudd og kapasitet og et ønske om å hjelpe barn som har behov for det.

Disse oppdrag kan vare fra noen timer til flere dager i måneden. Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner av formell karakter, men du / dere må ha overskudd og interesse for medmennesker. Politiattest er påkrevd.

Du/dere må være glad i og ha respekt for barn og unge, som av ulike grunner har behov for en støtteperson.

Du må kunne tilføre regler, normer og verdier barnet kan lære noe av, å ta med seg videre i sitt liv. Er det noen som kunne tenke seg å bli besøks- / avlastningshjem, vil barneverntjenesten gjerne bli kjent med deg.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Vil du bety en forskjell i et barns liv?