Barnehageteamet

Barnehageteamet har per i dag 1,5 stillinger som skal dekke behovet forbåde spesialpedagogisk og logopedisk hjelp i barnehagene i Lunner kommune samt 0,5 stilling som skal dekke behovet for logopedtjenester i grunnskolen.


Barnehageteamet jobber i hovedsak etter enkeltvedtak og sakkyndigvurdering.  I tillegg gis logopedisk hjelp til barn med behov for dette. Pedagogene har bred kompetanse og utøver spesialpedagogiske tiltak innenfor de flest vanskeområder. Videre veiledes det i utarbeiding av IOP, evaluering av IOP, og generelt sett veiledning av ansatte, barnehage og foresatte.

Vi kan kontaktes direkte eller via barnehagens fagpersoner.