Barnehager i Lunner kommune

Fra august 2020 har vi 6 kommunale, 4 ordinære private barnehager , og 3 private familiebarnehager i drift i Lunner kommune. Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet, og en god arena for omsorg, lek og læring. Barnehagene arbeider ut fra rammeplanen fra 2017, og "Barns medvirkning sett i sammenheng med realfag" har vært et viktig satsingsområde de siste årene.

 


ORDINÆR SØKNADSFRIST FOR BARNEHAGEÅRET 2020/2021 ER 01.MARS.

Barnehageåret varer fra 01.08.20 til 31.07.21

Du søker ved hjelp av foreldreportalen. -Den finner du enklest ved å klikke på barnehageplass-søknad til høyre på denne siden. Du har rett til barnehageplass i Lunner kommune dersom du oppfyller følgende kriterier:

  • Søker til fastsatt frist
  • Du og ditt barn har folkeregistrert adresse i Lunner kommune
  • Ditt barn fyller 1 år innen utgangen av november 2020.

 

 

Skal du søke om redusert foreldrebetaling for barenhageåret 2020/2021?

Det er ikke anledning til å søke om dette før barnehageopptaket er gjort! Informasjon vil bli lagt ut når det åpnes for det. Frist for å søke vil være 01.juni.. Søknader innkommet i perioden 01.juni-15.august vil gjelde fra 01.september. Dette gjelder også om du søker til fristen men ikke sender ved korrekt dokumentasjon.Frist for søknader gjennom året er den 15. i hver måned.

Spørsmål og svar om søknaden og ordningen vedrørende foreldrebetaling i barnehagen:

1. Har jeg rett til redusert foreldrebetaling?

Fra august 2019 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn 557 334 kroner, rett til redusert foreldrebetaling.

Dette må du søke om, og du må levere dokumentasjonen vi spør om.
 

2. Har vi rett til gratis oppholdstid?

Fra august 2019 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn

548 500 kroner rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.

Dette gjelder for 2, 3-, 4-, og 5-åringer.

Dette må du søke om, og du må levere dokumentasjonen vi spør om.

Du må legge ved siste tilgjengelige skattemelding (tidligere selvangivelse). For barnehageåret 2019/2020 er det skattemeldingen for 2018 du må sende inn. Denne finnes på www.altinn.no.

Dersom riktig dokumentasjon ikke er lagt ved, vil søknaden ikke behandles før all dokumentasjon er på plass.

Har du spørsmål knyttet til redusert foreldrebetaling? Ta kontakt med styrer/eier av barnehagen ditt barn skal gå i, eller ta kontakt med Mette Grønmyr, barnehagefaglig rådgiver, mette.gronmyr@lunner.kommune.no

 

 

 

 

 

.