Barnehager i Lunner kommune

Fra august 2020 har vi 5 kommunale, 4 ordinære private barnehager , og 3 private familiebarnehager i drift i Lunner kommune. Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet, og en god arena for omsorg, lek og læring. Barnehagene arbeider ut fra rammeplanen fra 2017, og arbeidet med kompetanseutvikling om barnehagemiljø er et satsningsområde i vår kommune

 


Skal du søke om redusert foreldrebetaling for barenhageåret 2020/2021?

Frist for å søke er 15.juni. Søknader innkommet i perioden 16.juni-14.august vil gjelde fra 01.september.

Frist for søknader gjennom året er den 15. i hver måned.

Spørsmål og svar om søknaden og ordningen vedrørende foreldrebetaling i barnehagen:

1. Har jeg rett til redusert foreldrebetaling?

Fra august 2020 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn 574 750 kroner, rett til redusert foreldrebetaling.

Dette må du søke om.
 

2. Har vi rett til gratis oppholdstid?

Fra august 2020 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn

566 100 kroner rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.

Dette gjelder for 2, 3-, 4-, og 5-åringer.

Dette må du søke om

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager ble endret i mars 2020. Forskriften gir kommunen anledning til å innhente inntekstopplysninger fra Skatteetaten for å kunne fatte vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Har du spørsmål knyttet til redusert foreldrebetaling? Ta kontakt med styrer/eier av barnehagen ditt barn skal gå i, eller ta kontakt med Mette Grønmyr, barnehagefaglig rådgiver, mette.gronmyr@lunner.kommune.no

 

 

 

 

 

.