To barn hånd i hånd

Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2022/2023

Du må søke senest 30.06 for at vedtaket skal gjelde for hele barnehageåret

Les mer..

Barnehager i Lunner kommune

Fra august 2022 har vi 5 kommunale, 4 ordinære private barnehager , og 3 private familiebarnehager i drift i Lunner kommune. Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet, og en god arena for omsorg, lek og læring. Barnehagene arbeider ut fra rammeplanen fra 2017, og arbeidet med kompetanseutvikling om barnehagemiljø er et satsningsområde i vår kommune

 

Les mer..