Barnehager i Lunner kommune

Fra august 2019 har vi 6 kommunale, 4 ordinære private barnehager , og 3 private familiebarnehager i drift i Lunner kommune. Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet, og en god arena for omsorg, lek og læring. Barnehagene arbeider ut fra rammeplanen fra 2017, og "Barns medvirkning sett i sammenheng med realfag" har vært et viktig satsingsområde de siste årene.

 


SØKNADSFRIST FOR BARNEHAGEÅRET 2019/2020 var 01.MARS.

Det er i første omgang sendt ut tilbud til de som etter barnehageloven §12 a har rett til plass.

Husk at dersom du har reservert deg mot digipost så vil det gå noen dager før du mottar tilbudsbrev i postkassa!

 

Du må inn i foreldreportalen for å bekrefte om du ønsker å takke ja til barnehagetilbudet eller ikke!

Forelderportalen finner du enklest ved å klikke på barnehageplass-søknad til høyre på denne siden. Husk å bekrefte innen fristen! Om tilbud ikke er besvart til fristen vil tilbudet bli gitt til en annen på ventelista.

Skal du søke om redusert foreldrebetaling for barenhageåret 2019/2020?

Det er litt for tidlig enda, da en del av dokumenatasjonen du trenger er skattemeldign for 2018. Vi legger ut informasjon så fort det er åpnet for å søke!

 

 

 

 

.