Barnehager i Lunner kommune

Nå kan du søke barnehageplass for barnehageåret 2021/2022. Les mer her.

Fra august 2021 har vi 5 kommunale, 4 ordinære private barnehager , og 3 private familiebarnehager i drift i Lunner kommune. Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet, og en god arena for omsorg, lek og læring. Barnehagene arbeider ut fra rammeplanen fra 2017, og arbeidet med kompetanseutvikling om barnehagemiljø er et satsningsområde i vår kommune

 


Har du en kommende 1. klassing til høsten. Da må du huske å sende inn registreringsskjema. Les mer her.

Har du spørsmål knyttet til barnehagesøknad eller andre ting knyttet til barnehage?  Ta kontakt med styrer/eier av barnehagen ditt barn skal gå i, eller ta kontakt med Mette Grønmyr, oppvekstfaglig rådgiver, mette.gronmyr@lunner.kommune.no