Bakgrunn for prosjektet

Hvordan øke jobbnærvær i Lunner kommune? Dette er spørsmålet som prosjektgruppen for nærværsarbeid i Lunner kommune skal jobbe med å besvare.


Prosjektgruppens oppdrag

Prosjektgruppen skal utarbeide en nærværsplan for 2016 – 2020 med langsiktige og kortsiktige tiltak som bidrar til økt nærvær.  Planen skrives i 3 deler som kan inneholde følgende:

Kunnskapsgrunnlag: Analysedel om fravær, nærvær og arbeidsmiljø

  • Sykefraværsutvikling: type og utvikling over tid
  • Hva vi vet ut ifra 10-faktor og andre undersøkelser.

Sykefraværsarbeid

  • Redegjørelse for eksisterende sykefraværsoppfølging og oppfølging av IA avtalen.
  • Plan for oppfriskning av arbeidet der nødvendig.
  • Kompetanseplanlegging

Plan for nærværsarbeid 2016-2020 med kortsiktige og langsiktige tiltak.

  • Kulturarbeid overordnet og oppfølging ute i enhetene.
  • Helsefremmende arbeidsplasser
  • Kompetanseplanlegging
  • Oversikt over gamle, nye og fornyede aktiviteter

Presentasjon om prosjektgruppen og status til Styringsorgan for trepartssamarbeid den 29.09.2016