Båndtvang

Hund i bånd
Hund i bånd

I hundeloven står det om båndtvang at i tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestangt slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt herunder viltets egg, reir og bo. Hundeloven kan du lese ved å klikke på linken under.

 Hundeloven 

I Lunner kommune er det innført lokal forskrift med bestemmelse om at båndvangstida innenfor Lunner kommune er fra og med 1. april til og med 24. september. Årsaken til at det er innført en egen forskrift i Lunner kommune er hensynet til beitedyr i utmark.

Lokal forskrift om hundehold