Ansatte


Pr. 1. januar 2022 har Gran og Lunner voksenopplæring 22 ansatte. Disse er fordelt på 18 pedagoger og 4 i administrasjonen . I tillegg kommer vikarer.