Alminnelig ettersyn - meddommere til tingretten, jordskifteretten og lagretten.

Enhver som har noe imot forslagene må melde fra til Lunner kommune innen 6.juni

post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa

Til særskilt meddommerutvalg for jordskiftesaker:

 1. Kari Anne Oppen Skau, Lunner
 2. Leikny Gammelmo, Grua
 3. Hege Heiberg, Lunner
 4. Torbjørg Raastad, Lunner
 5. Elisabeth Kluften, Harestua

 

 1. Rune Holth, Lunner
 2. Arne Øystein Lunner, Harestua
 3. Ola Haakenstad, Roa
 4. Gunnar Østby, Roa
 5. Svein Kraggerud, Lunner

Som meddommere til Gjøvik tingrett:

 1. Tommy Berg, Harestua
 2. Tormod Lien, Harestua
 3. Tore Råberget Mangseth, Lunner
 4. Roar Kalvsjøhagen, Roa
 5. Hallvard Kvale, Lunner
 6. Ivar Haakenstad, Roa
 7. Ole Jacob Totland, Lunner
 8. Hakan Öztorun, Roa
 9. Ståle Guddal, Grua
 10. Jarle Bang, Lunner
 11. Svein Krakk, Harestua
 12. Jarle Krakk, Harestua
 13. Øyvind Gammelmo, Grua
 14. Geir Steinar Paulsrud, Roa
 15. Leif Arne Halvorsen, Roa
 16. Thor Sparby, Grua
 17. Arne Øystein Lunner, Harestua
 18. Thomas Sanger-Elnaes, Lunner
 19. Torstein Nybø, Harestua
 20. Torgeir Benoni, Roa
 21. Jon Reidar Furulund, Harestua
 22. Per Henrik Hjartøy Haug, Harestua
 23. Sven Erland Sandin, Harestua
 24. Trond Ivar Hasli, Roa
 25. Oddmund Stenberg, Harestua
 26. Frode Krüger, Harestua
 27. Lars Skoglund, Harestua
 28. Åsmund Høyen Solvang, Harestua
 29. Ulf Rogneby, Roa

 

 1. Vibeke Buraas Dyrnes, Harestua
 2. Tove Sandholt, Lunner
 3. Hilde Karlsson, Harestua
 4. Alexandra Buan, Harestua
 5. Ida Grindland, Harestua
 6. Marit Horgen, Harestua
 7. Cathrine Aaslund Langerud, Lunner
 8. Tove Kittelsrud, Grua
 9. Vanja Stenslie Krakk, Harestua
 10. Sigrid Helene Hammer, Lunner
 11. Mari Svenbalrud, Lunner
 12. Marit Øversveen, Harestua
 13. Gro Inger Maurtvedt, Roa
 14. Torbjørg Raastad, Lunner
 15. Oda Guddal Ruud, Harestua
 16. Linda Mikkelsen Karlsen, Grindvoll
 17. Kari Løkken, Harestua
 18. Gry Lillegård Liæker, Lunner
 19. Anne Elisabeth Hennie, Lunner
 20. Rikke Helene Berger, Grindvoll
 21. Turid Hovland, Roa
 22. Berit Skjørshammer, Harestua
 23. Katrine Foss, Lunner
 24. Jenny Mette Høiby, Lunner
 25. Ida Cathrine Vestad Tollefsrud, Harestua
 26. Mette Aas-Kilstad, Lunner
 27. Tonje Barbro Sommerset, Harestua
 28. Eva Nilsen, Grua
 29. Eileen Bore, Harestua
 30. Hilde Anett Myklebust Lunde, Grua

Følgende skjønnsmedlemmer foreslås fra Lunner kommune til Gjøvik tingrett:

 1. Magne Raastad
 2. Tore Holt
 3. Stein Oppen
 4. Thomas Jacobsen

 

 1. Line Jorung
 2. Ingun Bjørgli Juul-Hansen
 3. Hege Bogfjellmo
 4. Sigrid Helene Hammer

Som lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten:

 1. Andreas Høiby, Lunner
 2. Harald Tyrdal, Grua
 3. Odd Evenrud, Roa
 4. Andreas Ensrud, Grindvoll
 5. Martin Fægri, Roa
 6. Glenn Granberg, Grua
 7. Halvor Bratlie, Roa

 

 1. Hege Heiberg, Lunner
 2. Bente Godli, Grua
 3. Grete Haakenstad, Roa
 4. Marit Løvaas, Lunner
 5. Elin Johannessen Skovly, Roa
 6. Renate Michaelsen, Harestua
 7. Eli Klevmark, Harestua