Krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina, som har pågått siden februar 2022, påvirker hele Europa. Trusselnivået mot Norge er imidlertid ikke endret som følge av krigen.

Her er regjeringens svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge. Nettsiden oppdateres fortløpende.

Korona

Vaksinering

Vaksinering mot covid-19 foregår nå på apotekene. Du kan bestille time elektronisk gjennom helseboka, eller ved å ta kontakt med apoteket.

Ditt Apotek Roa
Adresse: Hadelandsvegen 2128, Roa
Tlf. 61 32 22 00 
Bestilling av time gjennom Helseboka

Apotek1 Harestua
Adresse: Furuveien 2, Harestua H
Tlf. 61 31 90 00
Bestilling av time gjennom Helseboka

Informasjon om koronavaksinering finner du på Folkehelseinstituttets nettsider:

Testing

Du kan fortsatt teste seg for covid-19 hvis du har luftveissymptomer, men det er ikke lenger en generell anbefaling. Dersom du har høy risiko for alvorlig sykdom, bør du imidlertid teste deg. Da kan det være aktuelt for deg å bli behandlet med medisinen Paxlovid, som er tilgjengelig på apoteket (på resept). Det er legen din som vurderer om behandling med Paxlovid er aktuelt for deg.

Her kan du hente gratis tester:

  • Lunner rådhus mandag – fredag 08.30 – 15.00
  • På fastlegekontoret ditt

Hurtigtestene tåler ikke minusgrader, siden de inneholder væske som kan fryse og krystallisere seg. Testene skal oppbevares mellom 2 og 30 grader celsius. 

Tilfluktsrom og jod

Tilfluktsrom og jod

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger. I Norge er det omtrent 20 000 tilfluktsrom som er plassert i de områdene der en regner med at behovet er størst.

Sivilforsvaret har ansvaret for landets varslingsanlegg og tilfluktsrom. 

Jodtabletter

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være et av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler. Anbefalingen gjelder for barn under 18 år, og for gravide og ammende.

Jod-tabletter skal kun tas etter råd fra nasjonale myndigheter. Lunner kommune har et beredskapslager av jodtabletter som vil bli distribuert til barn, ungdom, gravide og ammende for de som ikke har tabletter hjemme - og i henhold til nasjonale anbefalinger. Helse.norge har mer informasjon om bruk av jodtabletter.

Digitale trusler

Fra 2020 har norske virksomheter i større grad enn før blitt rammet av datainnbrudd eller forsøk på datainnbrudd. Kommuner og kritisk infrastruktur er ikke et unntak. Digital sikkerhet står derfor høyt på agendaen i Lunner kommune, og det er gjort  - og gjøres -  en rekke tiltak på området. Du kan lese mer om digitale trusler og tiltak på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.