God jul på tavla med lys rundt

Lunner kommune opprettholder vanlige skoledager 21. og 22. desember

Lunner kommune har i likhet med mange andre kommuner mottatt spørsmål om skolene bør ha hjemmeskole eller planleggingsdager de siste to skoledagene før jul. Begrunnelsen for spørsmålet er å unngå smitte eller karantenesetting inn mot julen. Kriseledelsen har gjennomført en helhetlig vurdering av spørsmålet, og har konkludert med at de siste to skoledagene gjennomføres som planlagt, med fysisk tilstedeværelse på skolen til og med 22. desember. 


Opplæringsloven gir ikke anledning til å stenge skoler eller ha hjemmeundervisning som forebyggende tiltak, og helsemyndighetene understreker dette. Hovedregelen i opplæringsloven er at opplæringen skal skje på skolen, og terskelen for å innføre hjemmeskole skal være svært høy. Unntaket er dersom det ikke er forsvarlig å holde skolene åpne av hensyn til smittevern. Vi vurderer at de smittevernfaglige argumentene ikke støtter opp om slike tiltak. De andre kommunene på Hadeland har fattet liknende beslutninger. 

Smittevernfaglig vurdering 

For å innføre hjemmeskole med begrunnelse i smittevern, må det være smittespredning ved den aktuelle skolen. Planleggingsdag/fri er ikke anbefalt av smittevernhensyn, da det gjerne fører til at vi beveger oss mer og har kontakt med flere mennesker.  

Vi ser at smitteverntiltakene i skolene fungerer godt, og at innbyggerne våre er flinke til å holde seg hjemme og teste seg dersom de får symptomer. Dette gjør at vi får slått ned smitten før den sprer seg. 

Den smittevernfaglige vurderingen er derfor at det ikke er grunn til å ha hjemmeundervisning eller fri de siste to skoledagene. Tvert imot kan et slikt tiltak bidra til å skape en falsk trygghet og føre til at vi "senker skuldrene" når det gjelder andre smittevernregler og anbefalinger gjennom julen. Dersom et slikt tiltak skal ha den effekten spørsmålsstillerne ønsker seg, måtte hjemmeskole vært innført fra mandag 14. desember, 10 dager før julaften. 

Sårbare barn og unge 

Elevene har en lovfestet rett til opplæring. Det er ikke barn og unges beste å stenge ned skolene når det ikke er på grunn av smittevernhensyn. Da vi stengte skolene i vår, var det fokus på at sårbare barn og unge ble mer utsatt. Vi vet også at det hvert år er mange barn som gruer seg til jul. Disse har vi med oss i vurderingen om å ikke gjøre juleferien enda lengre.  

Vi anser at vanlige skoledager de siste to dagene er det beste for våre barn og ungdommer. Mange av de smitteverntiltakene vi har levd med den siste tiden har vi hatt for å sikre at skole og barnehage skulle driftes så normalt som mulig, og for at barn og unge skal få leve mest mulig normalt under pandemien. Det er heller ikke alle foreldre som har mulighet til å være hjemme med barn som har hjemmeskole eller fri. 
 

Vanlige tiltak, uvanlig jul 

I Lunner kommune har vi siden slutten av oktober hatt et jevnt smittetrykk. Det vi imidlertid ser er at smitten i de aller fleste tilfeller kan spores til andre kommuner. De viktigste tiltakene vi gjør for å få en smittefri og karantenefri julefeiring, er å begrense unødvendige fritidsreiser og være nøye med smitteverntiltakene.  

Denne julen blir annerledes – det kan vi dessverre ikke planlegge oss bort fra. Det beste vi alle kan gjøre for å unngå en ny oppblomstring av smitte i ukene etter jul, er å følge de samme retningslinjene og rutinene som vi har gjort fram til nå. Derfor er vårt juleønske til dere alle: 

Hold avstand - Hold sammen - Hold ut