Frøisli

Plan for småhusbebyggelse i Frøisligutua - Offentlig ettersyn


Kommunestyret bestemte i sitt møte 2. mai å legge forslag til detaljregulering for Frøisli ut til offentlig ettersyn. Planen består av 4 småhus i åsen overfor Frøisligutua.

Hvis du har merknader til planforslaget kan du sende de til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa eller post@lunner.kommune.no  innen 25. juni 2019

Plandokumentene finner du her:

Plankart   Planbestemmelser   Planbeskrivelse  ROS-analyse