Gruakollen_plankart

Detaljregulering for Gruakollen vedtatt


Kommunestyret vedtok i sitt møte 4. april 2019 reguleringsplan for Gruakollen (moelvenfeltet). Plandokumentene finner du her:

Plankart    Planbestemmelser    Planbeskrivelse