IMG_3436

Mandag 6. mai klokka 16 på Lupro

Næringslivssamling i Lunner

Lunner næringsforum inviterer deg og din bedrift - sammen med andre næringsaktører i Lunner kommune - til et åpent møte den 6. mai fra klokken 16 til 19, i Lupro sine lokaler på Roa. Det blir servert lapskaus, kaffe og kringle.


Formålet med samlingen er å skape en møtearena der vi kan diskutere felles utfordringer, utveksle ideer og bygge relasjoner og samarbeid. Vi starter klokken 16, og holder på til om lag klokken 19. Samlingen er åpen for alle som driver næring i Lunner.

En region i endring - vekst i Lunner?

Hvordan kan vi bygge et vitalt næringsliv i kommunen i åra som kommer? Hvordan skal vi utnytte våre fortrinn og overkomme våre største utfordringer for å få til vekst i næringsliv og befolkning? Viken og vi – hvordan utnytter vi endringen? Hadeland – marked og merkenavn?

Hvordan kan kommunen og næringslivet best spille på lag?

Tidligere har næringslivet vært organisert i to næringsforeninger, Roa nærings- og velforening, og Grua og Harestua næringsforening, hvor begge har stilt med representanter i næringsforum. Er dette en hensiktsmessig organisering i tiden som kommer? Trenger vi flere arenaer for samarbeid? Hvordan kan vi forbedre det daglige samarbeidet og stimulere til vekst?

bo og næringsattraktiv.JPG

I tilknytning til dette møtet vil det bli avholdt ekstraordinære generalforsamlinger i næringsforeningene for Roa og for Grua/Harestua, og eventuelt et stiftelsesmøte for en ny felles næringsforening i Lunner.

Er din bedrift medlem av en av næringsforeningene, vil du få egen innkalling til ekstraordinær generalforsamling, som vil bli avholdt som en del av samlingen. Vi understreker møtet også er for bedrifter som ikke er medlemmer i en av næringsforeningene.

Vi i næringsforumet ønsker at dette blir en arena der næringsaktører i kommunen kan bli bedre kjent med hverandre, og kanskje etablere noen verdifulle samarbeid. Derfor håper vi på godt oppmøte. I og med at det blir servering av mat, så det er fint om dere sier fra hvor mange som kommer fra deres bedrift. Send en mail til næringsrådgiver Torstein Brandrud, eller SMS 

 

Om Lunner næringsforum:

Lunner Næringsforum skal være en møteplass mellom kommunens politiske og administrative nivå og næringslivet i Lunner slik at en sammen kan fremme næringsliv, næringsarbeid og næringsutvikling. Oppfølging av tiltak og revisjon/rullering av strategisk næringsplan er en hovedoppgave for Lunner Næringsforum. Forumet består av politikere, administrasjonen og representanter fra næringslivet. Les mer om næringsforum HER.