Byggeplass nytt helse- og omsorggsenter

Aktivitet på byggenplassen for nytt helse- og omsorgssenter på Harestua

Fremdriften går som planlagt på byggeplassen