Logo Studiesenteret

Høgskolestudier på Hadeland høsten 2019

Disse studiene kan du ta lokalt på Hadeland:

Søknadsfrist: 15.april 2019
(NB! Dersom du søker med realkompetanse er søknadsfristen 01. mars 2019) 


Noen studier har andre opptaksdatoer!

Følg med på nettsiden vår eller til vår samarbeidspartner www.studiesenteret.no

Årsstudium i bedriftsøkonomi HINN Søknadsfrist 15. april
Årsstudium i organisasjon og ledelse HINN Søknadsfrist 15. april
Påbyggingsstudium i økonomi og administrasjon HINN Søknadsfrist 15. april
Påbyggingsstudium i regnskap og økonomirådgivning HINN Søknadsfrist 15. april
Desentralisert Sykepleie Bachelor -  4 år - NTNU Gjøvik - Søknadsfrist 1. mars og 15. april
Nyskaping og samfunnsutvikling  HLB - Søknadsfrist 15. mai
Landskap og utvikling HLB - Søknadsfrist 15. mai
Nyskaping og utviklingsarbeid HLB - Søknadsfrist 15. mai
Økonomi og samfunn  HLB - Søknadsfrist15. mai
Sirkulær økonomi og verdiskapning HLB - Søknadsfrist 15 mai
Regenerativt landbruk HLB - Søknadsfrist 15. mai
Hest i næring HLB - Søknadsfrist 15 mai
Lærerutdanninger Master Grunnskolelærer 1-7 og 5-10, og Master utdanningsvitenskap USN Søknadsfrist 15. april
Innkjøpsledelse Nord Universitet - Søknadsfrist 15. april
Seksuell helse og seksualitetsundervisning OsloMet - Søknadsfrist 15. april
Digital transformasjon og ledelse OsloMet - Søknadsfrist 15. april

Følg linkene og les mer om studiene hos våre samarbeidspartnere studiesenteret.no, Universitetet i Sør-Øst Norge Notodden (USN), Høgskolen i Innlandet (HINN), NTNU Gjøvik, Nord Universitet og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (HLB). 

Samlingene vil foregå med videokonferanse på Karrieresenteret Hadeland og noen studier har enkelte samlinger på høgskolen