Nærbilde av bekk

Send inn forslag til kandidat innen 20. juni

Hvem skal få miljøprisen for Lunner kommune 2019?

Kommunestyret i Lunner har vedtatt at det skal deles ut en miljøpris årlig til noen som ved sin innsats for miljøet i Lunner er et godt eksempel for andre. Formålet med prisen er å motivere til miljøinnsats blant kommunen sine innbyggere, næringsliv, lag/foreninger og andre.


I 2018 var det Grindvoll barnehage som fikk miljøprisen for sitt gode miljøarbeid og engasjement. Nå har du sjansen til å komme med forslag til hvem som skal få prisen i år. Kriterier for prisen finner du her.

Skriv en e-post til post@lunner.kommune.no hvor du skriver navn på den kandidaten du foreslår og hvorfor denne kandidaten skal få prisen. Forlenget frist for å sende innspill er 20. juni.

Forslag til kandidat kan også sendes med vanlig post til: Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 ROA