LHOS fugleperspektiv

Bygging av nytt helse- og omsorgssenter vedtatt i Kommunestyret

Kommunestyret vedtok torsdag kveld å gå i gang med bygging av Nytt helse- og omsorgssenter på Harestua.  Bygget skal inneholde 48 institusjonsplasser og 12 omsorgsboliger i tillegg til blant annet både kafe, vinterhage, aktivitetslokaler, treningsrom, sansehage og produksjonskjøkken. Byggestart blir i oktober, og entrepenør for oppdraget er Consto AS.

Kantine
Kantine med store vindusflater mot torget
Takterrasse med sansehage mot øst
Takterrasse med skjermet sansehage mot øst
Spisestue og kjøkken mot vest
Spisestue og kjøkken i avdeling med balkong mot vest

Det nye bygget vil ivareta ulike behov i helse- og omsorgstjenesten som blant annet smittevern, skjerming og fleksibilitet. Dette vil gi økt kvalitet og økt pasient-, og brukersikkerhet. Et moderne bygg vil også bidra til at kommunen kan gi et tjenestetilbud som er bedre tilpasset den enkeltes behov. Bygget på Harestua vil sammen med omsorgsboligene på Roa, som blir tatt i bruk tidlig 2019, bidra til å ivareta behovet i helse- og omsorgstjenesten. Det vil gi et løft for sektoren og bidra til et fremtidsrettet og helhetlig tilbud til kommunens innbyggere. Sakspapirer kan du lese her:

For spørsmål kontakt Geir Sterten, avdelingsleder Prosjekt. E-post:Geir.Sterten@lunner.kommune.no