Stubbengmoen utvidet plan

Ny adkomstveg til næringsområdet

Stubbengmoen - nytt offentlig ettersyn - Høringsfrist 1. februar 2018

08.12.17 - 02.02.18

Formannskapet har i stt møte 7. desember bestemt å legge detaljregulering for Stubbengmoen ut til nytt offentlig ettersyn.

Nytt offentlig ettersyn gjelder adkomstvegen som er flyttet nærmere riksveg 4.

Plankartet  Planbestemmelser  Planbeskrivelse