Fugl

Ta kontakt med Mattilsynet hvis du finner døde trekkfugler

Mattilsynet oppfordrer alle til å ta kontakt om man finner døde fugler. Dette gjør du til telefon: 22 40 00 00, og da må du be om ditt lokale Mattilsynskontor.


Prøver av døde villfugl for å oppdage fugleinfluensa

I disse dager så er det i stor grad pågang av trekkfugler som kommer til Norge i fra Sentral-Europa. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er økt risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl tidlig for å kunne oppdage eventuell smitte av fugleinfluensa i Norge.


Trenger hjelp av oss alle

Nord-Trøndelag, Rogaland, Østlandet og Oslofjord-området er mest sannsynlig landingsplass for disse trekkfuglene. Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte.


Mattilsynet ønsker å ta prøver av døde fugler uten synlige skader av disse artene i de ulike områdene som har blitt nevnt. Du kan hjelpe til ved å ringe det telefonnummeret som er oppgitt øverst. En medarbeider vil da ta prøver av fuglen slik at eventuell smitte med fugleinfluensa kan oppdages.


Store konsekvenser for tamme fugler

Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker. Fugleinfluensaen er dødelig for både ville og tamme fugler. I tillegg til overvåkningen har vi iverksatt en rekke tiltak for å hindre at fugleinfluensaen kommer til Norge. Blant annet er det fastsatt en «Portforbudforskrift» som sier at tamme fugler skal holdes innendørs eller ute under tett tak.