Harestua forskjøvet plan

Vedtak i lokaliseringssaken for nytt helse og omsorgssenter i Lunner


En lang og krevende prosess er over og vi gleder oss stort over at vi endelig har fått vedtak i lokaliseringssaken.

I sitt møte den 16.10.14 fikk vi følgende vedtak :

1. Nytt sykehjem med tilhørende omsorgsboliger og hovedbase for hjemmetjenesten plasseres på Harestua.

2. Omsorgsboliger med base for hjemmetjenesten og dagaktivitetssenter plasseres på Roa.

3. Med bakgrunn i usikkerhet knyttet til økonomi når det gjelder investeringskapasitet skal prosjektet gjennomføres trinnvis.

A. Arbeidet med å etablere omsorgsboliger starter opp umiddelbart.

B. Institusjonsdelen av prosjektet planlegges for byggestart 2017.

4. Resterende P2-vedtak fremmes med forslag til dimensjonering, innhold og økonomiske rammer med bakgrunn i overnevnte.