Postliste

Postlisten offentliggjøres på kommunens hjemmeside tre virkedager etter registering pga. internkontroll og kvalitetssikring

Av sikkerhetsmessige årsaker publiseres ikke selve dokumentene.

Du kan søke på tittel eller dato. Du kan også be om innsyn i dokumenter.

Vi forbedrer oss med nytt sak- og arkivsystem

Lunner kommune innfører nytt system for arkiv og saksbehandling. Dette betyr at det en periode kan ta litt lengre tid å få svar på brev og søknader.

Postlistene våre kan også bli noe forsinket i perioden framover.

Vi er mange som jobber for at systemet skal fungere så godt som mulig - også for innbyggerne våre. Dette betyr at vi vil være mindre tilgjengelig for å svare på henvendelser i slutten av september og starten av oktober. Til gjengjeld får vi snart et modernisert system som vil gjøre at saksbehandlingen får bedre flyt og blir mer åpen.

Takk for forståelsen i denne perioden!

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/627-12
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: Snekkertjenester Cato Hegglund
18/829-31
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Utdanningsetaten i Oslo
18/829-32
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Utdanningsetaten i Oslo
19/1754-5
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Gran Almenning
19/1788-1
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Oppland fylkeskommune
16/714-11
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Lunner kommune barnevernstjenesten
19/527-6
Dato: 09.09.2019 - Avsender: *****************
19/123-8
Dato: 09.09.2019 - Avsender: *****************
19/1679-3
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Oppland fylkeskommune
19/1527-2
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Oppland fylkeskommune
19/1696-6
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Tilskuddsseksjonen Bufdir
18/2787-22
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Direktoratet for Arbeidstilsynet
13/542-9
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Arkitektbua
19/1774-1
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: Daniel Krussand
19/1580-7
Dato: 09.09.2019 - Avsender: *****************
19/911-15
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: Norconsult
13/542-10
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Sigurd Løken
17/1855-16
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: Gundersen & Brokerud AS
19/1191-25
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: Krågsrud Reidar
19/1774-2
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Daniel Krussand
19/18-5
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Helsedirektoratet
19/1781-1
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
19/148-21
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Synlab
18/2787-21
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Hille Melbye Arkitekter AS
16/1312-6
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: *****************
17/835-16
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Lunner kommune barnevernstjeneste
16/2494-64
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Astrid Øygard
17/1891-36
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Geir Terje Raastad
16/746-31
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: *****************
19/1567-7
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: Statens Kartverk Tinglysing
19/447-9
Dato: 09.09.2019 - Avsender: HansEriksbygg
16/1713-55
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Sg Arkitektur AS
19/1776-2
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Lunner - Gran brann og redning
19/393-2
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Innlandet
19/1182-166
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: *****************
19/1784-1
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet
19/1785-1
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Magnus Heiaas
18/2353-28
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: *****************
18/335-22
Dato: 09.09.2019 - Avsender: *****************
16/757-15
Dato: 09.09.2019 - Avsender: *****************
18/441-10
Dato: 09.09.2019 - Avsender: *****************
19/1302-10
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Knut Karlsen
19/1191-26
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: Flere mottakere
19/1191-27
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: Flere mottakere
19/1672-4
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: Mwc Bygg AS
19/1793-1
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: Ine Smedbakken
19/878-3
Dato: 09.09.2019 - Mottaker: *****************
18/1779-17
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Kommunal Rapport
08/933-41
Dato: 09.09.2019 - Avsender: *****************
19/14-85
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Ingeniør Sverre Hagen
19/1794-1
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Arbeids og Sosialdepartementet
17/1855-17
Dato: 09.09.2019 - Avsender: Rørleggerfirma Gundersen og Brokerud AS