Formannskap

Formannskapets hovedoppgaver er økonomisaker og overordnede plansaker. Spesielt skal utvalget gi forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak slik det får fram av kommuneloven § 5-6. Behandler videre avtaler, kjøp/salg, eiendomsforvaltning (ikke drift), utbyggingsspørsmål (økonomi, organisering og anbud m.m.), forretningsdrift, tiltaksarbeid og likestillingssaker.


 

Ap/Sp/Sv

 

H/Frp

Medlem

Harald Tyrdal

Ap

Medlem

Line Jorung

H

Marthe Grina

Sp

 

 

 

Nils Erik Mossing

Ap

 

 

 

Vibeke Buraas Dyrnes

Sv

 

 

 

Hanne Gabrielsen

Ap

 

 

 

Andreas Ensrud Sp

 

 

 

1. vara

Svein Krakk Sp

1. vara

Kai Roar Dahl

H

2. vara

Geir André Olsen Ap

2. vara

Trond Myhre

Frp

3.vara Kristin Horni

Sp

3. vara

Lasse Lehre H
4. vara Renate Michaelsen Ap

 

 

 

5. vara Halvor Bratlie Sp

 

 

6. vara Olaf Haakenstad

Ap

   
7. vara Jenny Mette Høiby

Sp