Valdres-lms

Tidligere samlet status


Tidligere status

 

Lokaliseringssaken om plassering av nytt Helse- og Omsorgssenter er nå klar til politisk behandling.

 

Les mer..

Oppdatert av Rønnaug Braastad 6.12.13

Lunner Helse- og omsorgssenter

Bakgrunn for prosjektet

Med bakgrunn i prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland som i februar 2012 la frem sin rapport fra forprosjektet fikk administrasjonen i Lunner et oppdrag fra politikerne å komme med en utredning som kunne beskrive alternativ der Lunner kommune løser utfordringene i egen regi. Resultatet av dette arbeidet er "reform i Lunner".

 

Les mer..