Frøystad screenshot

Lokaliseringsalternativ 4

Frøystad

Rosov print screen

Lokaliseringsalternativ 3

Rosov

Kalvsjø screenshot

Lokaliseringsalternativ 2

Kalvsjø

Harestua screen shot

Lokaliseringsalternativ 1

Harestua

Valdres-lms

UTSETTES: Åpent møte om nytt helse og omsorgssenter

Åpent informasjonsmøte om lokalisering av nytt helse- og omsorgssenter utsettes til september.

Les mer..

Status pr 16.05.2014

Siste oppdatering fra kommunestyremøte 15.05.14

Les mer..
Eldre menn

Status pr 27 mars 2014

Endringer i mandat etter kommunestyret 27. mars finner du her

Les mer..

Hadeland Kultursal 6.mars 2014

Morgendagens omsorgstjeneste i Lunner kommune.

Les mer..

Status per desember 2013

I kommunesttyre møtet den 21.11.13 kom følgende vedtak medl punkter som ønskes utredet.

Les mer..