Bygg 2 fasade 030216

Frøystatunet nærmer seg sluttføring

Frøystadtunet har ferdigdato 1. mars, og byggene nærmer seg nå sluttføring. Her er de siste bildene

Utomusarbeidene vil pågå utover våren.

 

Les mer..
IMG_5979

Frøystadtunet har hatt besøk av Formannskapet

...og avisen Hadeland

Her finner du artikkelen om Frøystadtunet i Hadeland 27/11-15 og her er avisens bildeserie med masse flotte bilder.

 

 

Les mer..
Fasade

Nye bilder fra Frøystadtunet

Frøystadtunet er tilnærmet tett, tak og vegger er på plass. Se bilder

Les mer..
avis

Flott presentasjon av byggeriet på Frøystadtunet i Hadeland 4/8-15

Avisen Hadeland har viet Frøystadtunet både forsiden og to sider inne i avisen. På nett ligger det en flott biledserie som viser hvor langt byggingen er kommet

Les mer..
1

Status pr juni 2015

Det skjer mye på byggeplassen, noe bildene viser.
Brukergruppen har vært på befaring, det samme har Ordfører og Rådmann.
Entreprenøren har hatt tilsyn
Les mer..
Bygningene reiser seg på Frøystadtunet

Byggeriet skrider frem....

Bygningene på Frøystadtunet reiser seg.

Som bildene viser så har byggene på Frøystatunet begynt å reise seg. Pr mai har man lagt hulldekker og stålarbeider er godt i gang. Det er også gravd ferdig til brønnpark for jordvarme og fordrøyningsbassenget er påbegynt.

Fremdriften holdes.

Det skjer mye på byggeplassen, den endres fra dag til dag nå. Nye bilder vil komme i tiden fremover.

 

Les mer..
Fundamenter

Det bygges.....og sprenges

Fundamentene til de to byggene som utgjør Frøystadtunet er ferdig. Det skal sprenges ut til parkeringsplass.

Les mer..
Oppstart grunnarbeider

Grunnarbeidene er i gang

Rivearbeidene ble som planlagt avsluttet i midten av februar.

Denne uken er grunnarbeidene ved Frøystadtunet kommet igang.  

Les mer..
Gravemaskin i arbeid

Status for Frøystadtunet pr januar 2015

Rivearbeidene ved Norsk Sanneringsservice AS er i sluttfasen. Alle tre husene som skulle rives er nede og det gjennstår kun noe sortering og opprydding

Totalentreprenøren Miljøbygg AS er i gang med detaljprosjekteringen og det kan forventes byggestart i uke 9/10.

Les mer..

Status pr desember 2014

Kommune styret vedtok den 11.12.2014 å realisere byggeprosjektet Frøystadtunet og kontrahere totalentreprenør, Miljøbygg AS.

Rådmannen ble bedt om å utrede en mulighet for å selge boligene til beboerne gjennom opprettelse av et borettslag, se vedtakets pkt 7 med 4 underpunkter her

Les mer..