Omsorg

Omsorg


Hvordan søker jeg pleie- og omsorgstjenester?

Pleie- og omsorgstjenester - søknad 

Dette skjemaet må skrives ut, fylles ut og sendes inn til Tildelingskontoret. 

 

Informasjon

Informasjonshefte

Dette heftet gir aktuell informasjon om tjenester/tilbud og rettigheter for uføre, og for personer med behov for bistand fra pleie og omsorgstjenesten.