bilde av kreps

Tirsdag 7.mai kl 18-19.30 på Rådhuset i Nittedal

Temakveld: Edelkreps - en sambygdning i trøbbel

Vannområde Leira-Nitelva (VO) ønsker sammen med kommunene velkommen til temakveld om edelkreps!

Les mer..
kartutsnitt

Bli med på Strandryddedagen 4. mai!

Du har kanskje hørt om Strandryddedagen som er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten, men også langs bekker, elver og innsjøer i innlandet. Dette er Norges største kollektive ryddedugnad.

Les mer..
Hund i bånd

Av hensyn til viltet ble ekstraordinær båndtvang innført 12.februar 2019

Ekstraordinær båndtvang gjelder fortsatt i hele Lunner kommune

Det har i den siste tida kommet mye snø i Lunner, delvis i kombinasjon med regn. Dette har ført til at det stedvis er skare som bærer en hund av normal størrelse. Skarelaget bærer ikke hjortevilt. Kommunen kan med hjemmel i hundeloven innføre ekstraordinær båndtvang når det er påkrevd av hensyn til viltet.

Les mer..
åker og himmel

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2018-2022

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 22.mars 2018 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2018-2022.

Les mer..
Bilde av vann og bekk

Fylkesmannen tar vannprøver

Vassdragsovervåking sommer 2018

I år som i fjor vil fylkesmannens folk ta månedlige vannprøver i mange vann i Lunner. De har fått tillatelse til å bruke elektrisk motor på båten for å kunne utføre undersøkelsene på en effektiv måte.

Les mer..
Bilde av åker og himmel

Miljøprisen skal deles ut for første gang i Lunner

Hvem skal få miljøprisen? Send inn forslag til kandidat innen 7.mai

Kommunestyret i Lunner har vedtatt at det skal deles ut en miljøpris årlig til noen som ved sin innsats for miljøet i Lunner er et godt eksempel for andre. Miljøprisen skal nå deles ut for første gang. Formålet med miljøprisen er å motivere til miljøinnsats blant kommunen sine innbyggere, næringsliv, lag/foreninger og andre.

 

Les mer..
Plakat båndtvang

Båndtvang

I Lunner kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 24. september.

Les mer..
§§-tegn

Forskrift om hjortejakt i Lunner vedtatt

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 15.juni 2017, sak 71/17, forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner.

Les mer..
Bilde av vann og bekk

Undersøkelser i innsjøer sommer 2017

Fylkesmannen i Oppland skal ta vannprøver i en rekke innsjøer i Lunner i løpet av sommeren 2017. De skal bruke båt med elektrisk motor, noe det er gitt tillatelse til.

Les mer..
§§-tegn

Høring

Forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 02.februar 2017 å legge forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune på høring.

Les mer..