Harestua skole

Velkommen til hjemmesidene for skole og utdanning


Har du en kommende 1. klassing til høsten. Da må du huske å sende inn registreringsskjema. Les mer her.

I Lunner kommune er det fire grunnskoler - Harestua skole, Grua skole, Lunner barneskole og Lunner ungdomsskole. Alle barneskolene har egne SFO-avdelinger lokalisert i egne lokaler på skolen.

I tillegg er Lunner kommune vertskommune for Gran og Lunner voksenopplæring. Voksenopplæringen utfører i hovedsak arbeid med opplæring av flyktninger i tilknytning til introduksjonsprogrammet de deltar i.

Skolerute