Nyhetsoversikt

Covid-19 test

Status for smitteutbrudd

42 koronasmittet i smitteutbrudd

Til sammen 42 personer er nå smittet med covid-19 etter smitteutbruddet i Hadelandskommunene. Det er ikke nye smittede i Lunner som følge av dette utbruddet. 


Smitten stammer fra flere private sammenkomster i starten av juli. I løpet av de siste dagene har det kommet tre nye smittede i Gran og en ny smittet i Ringerike. 

Det har ikke kommet nye smittede i Lunner eller Jevnaker i løpet av de siste dagene i dette smitteutbruddet. Hole kommune har hittil ingen smittede knyttet til utbruddet. 

 

- Overhold karantenereglene

Kommuneoverlegene i de fem kommunene sier det er tre ting som er viktig å huske på i tiden som kommer om du er nærkontakt eller bekreftet positiv;

• Overholde karantene- og isolasjonsreglene
• Sørg for at alle nærkontakter blir informert og at du oppgir disse til smitteteamet
• Test ved symptomer

- Er du i karantene, hold deg i karantene. Skal vi klare å holde overblikket og få bukt med smitteutbrudd er det viktig at alle bidrar og at karantenereglene blir overholdt, sier  kommuneoverlegene. 

Mer enn 100 personer er i karantene som følge av smitteutbruddet. 

Totalt er det 42 personer som er smittet knyttet til dette utbruddet, 26 av de smittede hører hjemme i Gran, 8 personer i Jevnaker, 6 personer i Lunner og 2 personer i Ringerike.
 

Følg med på reisereglene

- Vi ser også at stadig flere velger å reise utenlands, det er du som reisende som er ansvarlig for å kjenne reglene både dit du reiser til – og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge, sier kommuneoverlegene.

- Det er økende smittepress mange steder, også der mange nordmenn reiser på ferie. Det kan ha blitt endringer i karantenereglene ved hjemkomst. 

 

Nytt smittetilfelle

I Lunner har det i helgen kommet et nytt smittetilfelle av covid-19. Her har to personer fått påvist koronasmitte etter besøk i en annen kommune. Les mer her.

Som følge av dette smittetilfellet har en person i Gran også blitt smittet og noen nærkontakter satt i karantene. 

I Jevnaker og Hole kommune er det ikke meldt om nye smittede. I Ringerike kommune er det i dag meldt om to nye smittede. Smittesporingen er ikke avsluttet og det er foreløpig ikke kartlagt smittekilde eller omfang av nærkontakter.