Studenter

Opplæringskontoret

Opplæringskontoret for fag i offentlig sektor, Hadeland er et interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Jevnaker kommune, og adminstrerer alle lærekontrakter innen offentlig sektor for disse kommunene. I tillegg er noen private barnehager tilsluttet kontoret. Kontoret holder til på Lunner Rådhus og ledes av en leder i 50 % stilling. I tillegg engasjerer opplæringskontoret faglige ledere i de forskjellige fagene.