tømmerbil

Innføres mandag 27. mars kl. 07.00

Aksellastrestriksjoner 2017

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7 innføres det fra mandag 27. mars kl. 07.00 aksellastrestriksjoner på kommunale veger. Se vegliste for teleløsningen.

Les mer..
Gå på ski

Envegskjøring i Vestbygdvegen opphevet

Envegskjøring i Vestbygdvegen er nå opphevet.

Les mer..
SMS vannmåleravlesning

Husk å lese av vannmåleren din!

Frist for å lese av vannmåleren er 31.12.2016.

Les mer..
Kryss E16 mot Kalvsjø

ca. 10. november til 15. desember 2016

Veglys E16 mot Kalvsjø

Statens vegvesen skal sette opp veglys i kryss E16/mot Kalvsjø og i den forbindelse vil det bli noe redusert framkommelighet på ca. 50 – 70 m på gangvegen fram til trafostasjonen.   

Arbeidet  skal utføres i tidsrommet ca. 10. november til 15. desember 2016.

Les mer..
Trafikksikker skoleveg

Klipp hekk og busker – tenk trafikksikkerhet!

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Snart er det skolestart og vi i ønsker at flest mulig av elevene skal gå og sykle, sier Ivar Ringen i Trygg Trafikk Troms.

Les mer..
Slamavskiller prinsippskisse

Kontrollen vil foregå i perioden juli - nov. 2016

Informasjon om kontroll av avløpsanlegg i Myllaområdet

Kommunestyret vedtok i 2007 at alle separate avløpsanlegg tilknyttet boliger og hytter skulle kontrolleres. Nå har turen kommet til Myllaområdet.

Les mer..
tømmerbil

Fredag 13. mai kl. 16 00

Oppheving av aksellastrestriksjoner 2016

Lunner kommune opphever akselastrestriksjoner på kommunale veger fra fredag 13.05.2016 kl 16.00.

Les mer..
tømmerbil

Innføres tirsdag 29. mars kl. 07.00

Aksellastrestriksjoner 2016

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7 innføres det fra tirsdag 29. mars kl. 07.00 aksellastrestriksjoner på kommunale veger i hht. vegliste for teleløsningen.

Les mer..
Skilt - kjøreretning

Envegskjøring i Vestbygdvegen

På grunn av snøforholdene er det stor belastning på utfartsparkeringene i Mylla området.

Lunner kommune ønsker derfor og envegs regulere KV1026 Vestbygdvegen i de kommende helgene.

Les mer..