Nyhetsoversikt

Fornøyde ungdommer

Trenger du nasjonal prøve i norsk eller samfunnskunnskap?

Trenger du prøver i norsk, samfunnskunnskap, eller en statsborgerskapsprøve? Da må du henvende deg til Gran og Lunner voksenopplæring på e-post: mab@lunner.kommune.no , eller besøke oss i Hadelandsveien 2195 på Roa. Kontoret er åpent fra 08.00 til 15.30 på hverdager. Telefonnr. 61 32 43 65.

Les mer..
tømmerbil

Innføres mandag 27. mars kl. 07.00

Aksellastrestriksjoner 2017

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7 innføres det fra mandag 27. mars kl. 07.00 aksellastrestriksjoner på kommunale veger. Se vegliste for teleløsningen.

Les mer..
Penger

Søknadsfrist fredag 7. april 2017

Lunner ungdomsråd deler ut 50 000 kroner

Ungdomsrådet deler hvert år ut 50 000 kroner til lag og foreninger som driver arbeid for barn og ungdom under 18 år. Søknadsfrist er fredag 7. april 2017. Søknadsskjema finner du her eller ved henvendelse til servicetorget i Lunner kommune.

Les mer..
Gå på ski

Envegskjøring i Vestbygdvegen opphevet

Envegskjøring i Vestbygdvegen er nå opphevet.

Les mer..
Lus

Sjekk barna for lus nå!

TID FOR DUGNAD MOT LUSA!

Folkehelseinstituttet  oppfordrer foreldre til å foreta lusesjekken helgen 11.-12. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.

Les mer..
Bilde eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2017 - offentlig ettersyn

Eiendomsskattelistene for 2017 legges nå til offentlig ettersyn. Lista inneholder adresse, matrikkel-enhet, takst, skattegrunnlag og beregnet skatt. Frist for klage er satt til 14.april 2017

Les mer..
tegning glad jente

Søknadsfrist: 1. mars 2017

Barnehageopptak for barnehageåret 2017/2018

Søknadsfrist: 1. mars 2017
Opptaksmøte: 9. mars 2017
Uke 11: Tilbud om plass barnehageåret 2017/18 sendes ut

Les mer..