Nyhetsoversikt

Varsel om nedetid

Varsel om nedetid på stillingsportalen 23.-25. februar

Fordi vi gjør et større vedlikehold, vil det til tider ikke være mulig å søke ledige stillinger i Lunner kommune via stillingsportalen vår.

Les mer..
Inngangsparti Lunner rådhus

Kortere åpningstid på Lunner rådhus i vinterferien 2017

I uke 9 (27. februar til og med 3. mars) er det kortere åpningstid på Lunner rådhus. Åpningstiden er kl. 10.00 - 13.00.

Les mer..
tegning glad jente

Søknadsfrist: 1. mars 2017

Barnehageopptak for barnehageåret 2017/2018

Søknadsfrist: 1. mars 2017
Opptaksmøte: 9. mars 2017
Uke 11: Tilbud om plass barnehageåret 2017/18 sendes ut

Les mer..
Penger

«Overskudd» i Lunner kommune i 2016

Lunner kommune avlegger sitt årsregnskap med et netto driftsresultat på 23,6 mill. kroner (3,5 %). Regnskapsmessig mindreforbruk («overskudd») var på 13,5 mill. kroner.

Les mer..
Lunner pukkverk (1)

Frist for merknader er 25. februar 2017. Merknader sendes til Lunner kommune

Utvidelse av Lunner pukkverk - offentlig ettersyn - Frist for merknader forlenget til 25. februar 2017

Ingressbilde Sørenga[1]

Kunngjøring av utbyggingsavtale Sørenga

Kommunestyret godkjente 15. desember 2016 sak 154/16 utbyggingsavtale mellom Gusterud Bygg AS og Lunner kommune. Avtalen skal sikre realisering av reguleringsplan Sørenga.

Les mer..
Tre blide karer

Pårørendeskole - kursprogram og påmelding

Pårørendeskole er et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom. Kursprogram og påmelding finner du her.

Les mer..
Penger

Søknadsfrist 1. mars 2017

Kulturmidler 2017

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet kan søke om ordinært driftstilskudd for 2017.

Les mer..
Lærlinger

Søknadsfrist 10. mars 2017

Nå kan du søke lærlingeplass i Jevnaker og Lunner

Lærlinger søkes til følgende læreplasser i Jevnaker- og Lunner kommune:

  • Barne- og ungdomsarbeider 9-10 læreplasser, Lunner og Jevnaker
  • Helsefagarbeider 5-6 læreplasser, Lunner og Jevnaker
  • IKT-servicefag 1 læreplass, Lunner kommune
  • Kontor- og administrasjonsfag 1 læreplass, Lunner kommune
  • Aktivitørfag 1 læreplass, Jevnaker kommune

 

Les mer..
Glade barn sklir på sklie

Vi gratulerer Småtjern naturbarnehage med Forskerfrøprisen 2016!

Småtjern naturbarnehage vant med sitt båtprosjekt, der ett barns spørsmål og pågangsmot førte til bygging av flere båter. Dette ble gjort gjennom å hogge trær og hule de ut til en båt. Småtjern naturbarnehage er første barnehage som vinner for andre gang. I 2012 vant de med prosjektet «Fra gråstein til gull».

Les mer..