Eiendomsskatt 2017

I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i 2017. Eiendomsskattesatsen opprettholdes med 5 promille i 2017. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder fortsatt et bunnfradrag på kr 300 000 av takstverdi. Eiendomsskatten betales i to terminer; 20.mai og 20.august i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.