Boligkontoret i Lunner

Her får du informasjon om:

  • Startlån
  • Tilskudd til etablering
  • Tilskudd til tilpasning av bolig
  • Kommunal disponert bolig
  • Statlig bostøtte.
Hus

I menyen til venstre er det listet opp aktuelle temaer. Klikk deg inn på det temaet du vil vite mer om.