Barnehager i Lunner kommune

Husk at du må bruke søknadsskjemaet Barnehageplass for barnehageåret 2017 - 2018 for neste barnehageår.

Barnehageplass for barnehageåret 2016 - 2017 gjelder kun inneværende barnehageår.

 

Vi har seks kommunale og åtte ikke-kommunale barnehager i Lunner Kommune. Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet, og en god arena for omsorg, lek og læring. Barnehagene arbeider ut fra rammeplanen fra 2012, og "Barns trivsel i barnehagene på Hadeland" har vært et viktig satsingsområde de siste årene.